FAQ

Často kladené dotazy

Co je třeba vědět o osobě, které jsou zasílané peníze?

Je nutné znát celé jméno příjemce, zemi a město kde si hodlá peníze vyzvednout. Pokud zasíláte na bankovní účet pak je třeba uvést bankovní spojení příjemce.

Za jak dlouho po odeslání dostane příjemce peníze?

Obvykle jsou peníze převedeny během několika minut. Výplata peněz však může být pozdržena nebo služba nedostupná kvůli určitým transakčním podmínkám, jako například odesílané částce, zemi určení, dostupnosti určité měny, regulačním opatřením, požadavkům na identifikaci, otevírací době poboček, rozdílům v časových pásmech, nebo při volbě zpožděné služby. Mohou být uplatněny i dodatečné restrikce.Pracovní doby jsou k dispozici na naší lince 602 25 26 27, nebo na našem webu http://www.finwise.cz/. Pro informace dostupnosti služby a pobočkách po světě využijte web https://www.riafinancial.com/.

Co je nutné vědět, aby bylo možné vyzvednout převod?

Příjemce musí znát jméno odesílatele, zemi odeslání, přibližně odeslanou částku, ať už v poslané či přijímané měně a číslo převodu (PIN), které Vám může sdělit jedině odesílatel. Také je nutné prokázat se platným dokladem totožnosti s fotografií.

V jakých měnách se dají peníze odesílat a příjímat?

Odesílat či přijímat na všech pobočkách lze v CZK. Na vybraných pobočkách lze převody uskutečnit také v EUR a USD.

Pro upřesňující informace s lze informovat na tel. 602 25 26 27.

Odpovídají kurzy cizích měn kurzům v našich bankách?

Kurzy pro služby RIA® se mírně liší, neboť kurzy pro tuto službu jsou odovozeny o těch na amerických finančních trzích. Protože se jedná o společnost s celosvětovou působností a musí mít nastavena jednotná pravidla po celém světě, logicky nemůže vycházet z našich lokálních směnných kurzů, které jsou značně ovlivněné politickými a obchodními záměry jednotlivých bank.

Jak mohu využít služeb RIA, když jsem byl okraden a přišel jsem i o doklady?

Pokud čekáte finanční hotovost, ale nemůžete se prokázat platným dokladem totožnosti, nezbývá Vám nic jiného než požádat odesílatele, aby šel zpět na pobočku, ze které peníze poslal a změnil příjemce na osobu, která platný doklad má a peníze Vám poté předá. (Změna jména příjemce je bezplatná a zpravidla je provedena během několika minut.)

Jak mám postupovat v případě reklamace nebo změny v odeslaném převodu?

Osobně na kterémkoli obchodním místě, nejlépe však na pobočce, odkud jste Vaše peníze odesílali. Reklamaci přijme pracovník pobočky nebo přepážka, kde je služba RIA nabízena. Pracovník pobočky Vám poskytne všechny potřebné informace k vyřízení reklamace či stížnosti. Bude Vás informovat, jakým způsobem budeme při vyřízení reklamace či stížnosti postupovat, v jaké lhůtě Vám reklamační pracovník odpoví, jakým způsobem se můžete informovat na postup vyřízení reklamace či stížnosti a jaké máte další možnosti.Korespondenčně na adrese: FinWise Global, s.r.o. Václavské náměstí 819/43, 110 00 Praha (Dále jen Centrála FWG)E-mailem info@finwise.cz - pokud zašlete stížnost či reklamaci na centrálu FWG e-mailem, není možné ověřit pravost podpisu (event. rozsah dispozičních práv), proto je obsah informací, které centrála FWG v takovém případě oprávněna poskytnout, stanoven obecně závaznými právními normami.Reklamaci či stížnost bude možné rychleji vyřešit, pokud ji doložíte příslušnými informacemi potřebnými pro její vyřízení:Vaše identifikační údaje

Předmět podání reklamace (stručný popis obsahu reklamace či stížnosti obsahující také ty údaje, které jsou pro řešení daného podání podstatné)

Doklady nebo přílohy (např. kopie transakčního formuláře apod.)

Číslo peněžního převodu (PIN)

Datum předání reklamace

Vaše kontaktní adresa pro zaslání odpovědi, případně e-mailová adresa nebo telefonní číslo

Centrála FWG garantuje maximální délku pro vyřízení reklamací či stížností 15 dní. Ve zvlášť odůvodněných případech může být doba pro vyřízení reklamace či stížnosti prodloužena. O výsledku reklamačního řízení budete vyrozuměni dle typu podání reklamace – korespondenčně nebo emailem.Forma podání reklamace se také odvíjí od toho, na čí straně k pochybení došlo. Pokud na straně klienta (uvedl nesprávné údaje nebo je potřebuje změnit zasílanou částku), tak je nutné o změnu žádat osobně na pobočce, neboť se musí ověřit totožnost žadatele a tedy i oprávněnost žádosti o změnu/opravu. V případě, že k pochybení došlo na straně poskytovatele služby, lze na tuto chybu upozornit i telefonicky, či emailem, za předpokladu uvedení výše uvedených potřebných údajů.Změna je bezplatná. Lze učinit jen jedna, jinak, u více změn, se musí transfer zrušit a provézt znovu. U změny finanční částky je tomu tak vždy, že se musí provézt znovu.

Dokumenty ke stažení

Informace o orgánu dohledu

Informační dokument Evropské komise o právech uživatele platebních služeb

Prohlášení o ochraně soukromí

Reklamace a stížnosti

Obchodní podmínky

Oznámení o zpracování osobních údajů

Reklamační řád

Mimosoudní řešení sporů